Liturgie zondag 19 mei I Pinksteren

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Vader van de schepping (opwekking 489)

Kinderblok
Ik ben (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: Anders leven door de heilige Geest
Gebed

Lofprijzing & aanbidding
Laat het huis gevuld zijn (opwekking 623)
Vul dit huis met uw glorie (opwekking 815)
Kom, Heilige Geest (opwekking 754)

Bijbellezing
Handelingen 2 vers 1-21
Efeziërs 5 vers 18-20

Wij leven van de wind (liedboek 687)

Verkondiging
Het glas is vol

De wind steekt op (Sela)
Dankgebed en voorbede
Collecte voor Hallo Buren & de Kerk
Zegen
Gebed om zegen (opwekking 710)
 Liturgie zondag 12 mei I doopdienst

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Meta Jansen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Breng ons samen (opwekking 797)

Nieuw leven
Eerste woorden van de Zaligsprekingen
Heer, uw licht en uw liefde schijnen (opwekking 334)

Kinderblok
Ik ben (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: Jezus gaat naar de hemel
Gebed

Lofprijzing & aanbidding
Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt (Sela)
In de hemel is de Heer (André van Zyl)

Bijbellezing
Handelingen 1 vers 9-14

Verkondiging
Niet omhoog kijken
Wonderlijk (Sela)

Doop
Inleiding op de doop
Doopvragen
U die mij geschapen hebt (opwekking 355)
Doop van Vie, Stijn en Sietse
De zegen (opwekking 845)

Dankgebed met voorbede
Collecte voor de NGK Predikantenopleiding & de Kerk
Zegen
Lof zij de Heer (LvdK 434 vers 1, 2 en 5)
 Liturgie zondag 5 mei

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Karel Wiltink

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zijn trouw kleurt de morgen (opwekking 711)
Zaligsprekingen op bevrijdingsdag
Genade zo groot (opwekking 688)

Kinderblok
Ik ben (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: God is machtig
Gebed

Zing Zijn lied opnieuw (opwekking 853)

Bijbellezing
Handelingen 1 vers 1-8

Verkondiging
Groter denken (van God)

Eer aan de hemelse Vader (Schrijvers voor gerechtigheid)
Dankgebed met voorbede
Collecte voor het Jeugdwerk & de Kerk

Maaltijd van Jezus
Toon mijn liefde (opwekking 705)
Verwachten (opwekking 780)

Zegen
Adem om van U te zingen (opwekking 734)
 Liturgie zondag 28 april

Voorganger: ds. Gerard Vrooland
Ouderling van dienst: Elise Veenhuis

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
De vreugde van U is mijn kracht (opwekking 654)

Kinderblok
De liefde (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: De zoon die weggaat
Gebed

Lofprijzing & aanbidding
Kennen (opwekking 882)
Vol ontzag (opwekking 803)
Wie naar U opzien (Mozaïek Worship)

Bijbellezing
Genesis 18 vers 16-25

Verkondiging
Zijn weg, Zijn bruid

Open mijn ogen (opwekking 600)
Dankgebed en voorbede
Collecte voor het Passion & de Kerk
Zegen
Familie (opwekking 767)
 Liturgie zondag 21 april

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Willem Keesmaat

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Ik val niet uit Zijn hand (Psalmen voor nu)

Kinderblok
De liefde (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: Op zoek naar het schaap
Gebed

Lofprijzing & aanbidding
Mijn hulp is van U, Heer (opwekking 640)
Laat het huis gevuld zijn (opwekking 623)
Voor eeuwig (opwekking 620)

Bijbellezing
Johannes 21 vers 20-23

Verkondiging
Het is niet jouw zaak.

God regeert (opwekking 662)
Dankgebed en voorbede
Collecte voor de diaconie & de kerk
Zegen
Tot aan die dag (opwekking 665)
 Liturgie zondag 14 april

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Karel Wiltink

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Laat iedereen Gods goedheid prijzen (NPB 118)

Kinderblok
De liefde (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: Het voorbeeld van het feest
Gebed

Lofprijzing & Aanbidding
Kennen (opwekking 882)
Goedheid van God (opwekking 849)
Wij hebben U lief (opwekking 817)

Bijbellezing
Johannes 21 vers 1-19

Verkondiging
Houd je echt van mij?

zingen: NPB 139 
Dankgebed met voorbede
Collecte voor Stichting Present & de Kerk
Zegen
Ik zal er zijn (Sela)
 Liturgie zondag 7 april

Voorganger: Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
De kracht van uw liefde (opwekking 488)

Kinderblok
De liefde (Marcel Zimmer)
Bijbelverhaal: Een samaritaan helpt
Gebed

Lofprijzing & aanbidding
Wat hou ik van uw huis (opwekking 715)
Prijs Adonai (opwekking 638)

Bijbellezing
Lucas 24 vers 13-35

Verkondiging
Toen werden hun ogen geopend

LvdK 487 vers 1 en 3
Dankgebed en voorbede
Collecte voor Red een kind & de Kerk

Viering van het Avondmaal
Intro en uitnodiging
Ik leef (Sela)
Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalmproject)
Heer, uw bloed dat reinigt mij (opwekking 315)

Zegen
Wees gezegend (Lev)
 Liturgie zondag 31 maart I Paas- en intrededienst

Voorganger: ds. Jaap Ophoff
Ouderling van dienst: Susan van der Molen
Gastvrouw: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet

Feest van genade (opwekking 820)
Glorie aan God (opwekking 354)

Welkomstwoord aan Jaap en Jet 

Kinderblok
De zegen van God (kinderopwekking 311)

Bevestiging en inzegening van Jaap Ophoff
De zegen (opwekking 845)

Bijbellezing
Lucas 24 vers 1-12

Verkondiging
Van ongeloof tot verwondering

Luisterlied: In Christ alone

De enige die redt (opwekking 733)
Amen (opwekking 795)

Dankgebed en voorbede
Collecte voor de Diaconie & de Kerk
Zegen
U zij de glorie (opwekking 213)
 Liturgie vrijdag 29 maart 19:30 uur I Goede Vrijdag

Voorganger: ds. J. Boersema
Ouderling van dienst: Karel Wiltink

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Gebed

Jezus om uw lijden groot (NLB 558: 1 t/m 4)
Via dolorosa (Sela)

Bijbellezing
Lucas 22 vers 14-30

Verkondiging
Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed

Viering van het Avondmaal
Gebed
Zie het lam (opwekking 852)
Ik zie het kruis (0pwekking 751)
Hij kwam bij ons (opwekking 268)
Dankgebed en voorbede

Collecte voor Dorcas
Jezus leven van mijn leven (gezang 89)
Zegen
Ik ben zo dankbaar (opwekking 580)