Liturgie zondag 1 oktober

Voorganger: br. Gertjan van der Molen
Ouderling van dienst: David van Groningen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Votum en groet (Sela)

Kinderblok
Maandlied
Gebed

Mijn redder (opwekking 680)
Zing zijn lied opnieuw (opwekking 853)
Ik bouw op Jezus (opwekking 694)

Bijbellezing: Genesis 45 vers 1-15
Verkondiging: 'Jozef als vaandeldrager van Gods beloften!'
Dankgebed en voorbede

Collecte voor Pand 33/Kerk op Straat & de Kerk
Create in me a clean heart (opwekking 389)
Zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn (liedboek 416)
 Liturgie zondag 24 september I afscheidsdienst ds. Maikel de Kreek

Voorganger: ds. Maikel de Kreek
Ouderling van dienst: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Hosanna (opwekking 685)
Huis van gebed (opwekking 869)

Kinderblok
Job en Josje live
Gebed
Onder, boven, voor en achter (kinderopwekking 211)
Kom op ga je mee? (kinderopwekking 219)

De kinderen gaan naar de Bijbelklassen

Onze schuilplaats is God (Mozaïek Worship)
Ik leef in U (opwekking 808)
Zing zijn lied opnieuw (opwekking 853)

Bijbellezing: Efeziërs 3 vers 14-21
Verkondiging 'God in het midden!'
Goodness of God (Bethel Music)
Gebed

Collecte voor Verre naasten & de Kerk

Tijdens de collecte komen de kinderen van de Bijbelklassen terug in de kerk

My lighthouse (Rend Collective)
Zegen
Mededelingen
Ik wens jou (Trinity)
 Liturgie zondag 17 september I doopdienst

Voorganger: ds. Maikel de Kreek
Ouderling van dienst: Elise Veenhuis

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
U bent Heilig (opwekking 609)

Kinderblok
Onder, boven, voor en achter (kinderopwekking 211)
Gebed

Doop en zegening van 5 baby's
Een toekomst vol van hoop (Sela)
Lezen van het doopformulier
Meer dan een wonder (Kinga Ban)
Doop en zegening
Zo zegent Hij jou (opwekking 746)
Overhandigen van de doopgeschenken

De kinderen gaan naar de Bijbelklassen

Heer, uw licht en uw liefde schijnen (opwekking 334)
Bijbellezing: Jesaja 59 vers 21 en Romeinen 8 
Verkondiging 'Gods Geest verbindt het verbond!'
Dankgebed en voorbede

Collecte voor het Jeugdwerk & de Kerk
Lopen op het water (opwekking 789)
Zegen
Ik wens jou (Trinity)
 Liturgie zondag 10 september I doop- en belijdenisdienst

Voorganger: ds. Maikel de Kreek
Ouderling van dienst: Karel Wiltink

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Hoe groot zijt gij (versie Kees Kraaijenoord)

Kinderblok
Onder, boven, voor en achter (kinderopwekking 211)
Gebed

Vader, U bent goed (opwekking 630)
Doop- en geloofsbelijdenis van 7 jongeren
Gods zegen voor jou (Sela)
Overhandigen van de doop- en belijdenisgeschenken

De kinderen gaan naar de Bijbelklassen

Adem om van U te zingen (opwekking 734)
Draw me close (Michael W. Smith)
Oceans (Hillsong United)

Bijbellezing: Galaten 5 vers 13-26
Verkondiging 'Gods Geest vormt je karakter!'
Feest van genade (opwekking 820)
Dankgebed en voorbede

Collecte voor Stichting PAD & de Kerk
My lighthouse (Rend Collective)
Zegen
Tienduizend redenen (opwekking 733)
 Liturgie zondag 3 september I startzondag

voorganger: ds. Maikel de Kreek
Ouderling van dienst: Willem Keesmaat

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet

Kinderblok deel 1

Eén doel (opwekking 771)

Kinderblok deel 2
Onder, boven, voor en achter (kinderopwekking 211)
Gebed

Bevestiging nieuwe wijkcoördinatoren en pastoraalbezoekers
Wees gezegend (Lev)

De strijd behoort U toe (opwekking 858)
Bijbellezing Ezechiël 36 vers 22-28
Verkondiging 'De Geest bouwt relatie!'

Viering van het Avondmaal
Gebed
Bijbellezing: Lucas 22 vers 14-19
Smaak van redding (opwekking 810)
Witter dan sneeuw (opwekking 811)
Hier is mijn hart, Heer (opwekking 802)

Toelichting op Kerk-zijn

Dankgebed en voorbede
Collecte voor Project Nuba Mountains & de Kerk
God is mijn Herder (opwekking 790)
Zegen
Familie (opwekking 767)

Er is na de Kerkdienst nog een programma tot ongeveer 13:00 uur.
Iedereen is hierbij welkom!

 Liturgie zondag 27 augustus I doopdienst

Voorganger: ds. Maikel de Kreek
Ouderling van dienst: Meta Jansen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Groot is uw trouw, o Heer (versie Kees Kraaijenoord)

Kinderblok
Prijs de Heer (kinderopwekking 175)
Gebed

Welkom (Stef Bos)
Doop van Mees Bulten en Pelle Ebbers
De zegen (opwekking 845)

De kinderen gaan naar de bijbelklas

Goedheid van God (opwekking 849)
Bijbellezing: Efeziërs 4 vers 1-7, 23-24 en 30-32
Verkondiging 'Leven door de Geest!'
Laat ons samen één zijn (Sela)

Terugkoppeling Roemenëreis 2023
Dankgebed en voorbede
Collecte voor het Jeugdwerk & de Kerk
In de hemel is de Heer (André van Zyl)
zegen
Ik wens jou (Trinity)
 Liturgie zondag 20 augustus

Voorganger: br. Roel Koelewijn uit Bunschoten
Ouderling van dienst: David van Groningen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Gezang 457

Kinderblok
Prijs de Heer (kinderopwekking 175)
Gebed

U bent heilig (opwekking 609)
Licht van de wereld (opwekking 595)
Vol ontzag (opwekking 803)

Bijbellezing: 2 Kronieken 33 vers 1-20
Verkondiging: 'Richt je in de moeite op Goed'
Dankgebed en voorbede

Collecte voor de Diaconie & de Kerk
Zingen: psalm 103 vers 3, 4, 5
Zegen
Een toekomst vol van hoop (Sela)
 Liturgie zondag 13 augustus

Voorganger: br. Gertjan van der Molen
Ouderling van dienst: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Breng ons samen (opwekkking 797)

Kinderblok
Prijs de Heer (kinderopwekking 175)
Gebed

Verwachten (opwekking 780)
Symfonie (opwekking 753)
Schuilplaats (opwekking 756)

Bijbellezing: Jesaja 49 vers 14-20
Verkondiging: 'Hoop of wanhoop?'
Al wat ik ben (opwekking 697)
Dankgebed en voorbede

Collecte voor Red een kind & de Kerk
Zegen
Houd vol (opwekking 798)
 Liturgie zondag 6 augustus

Voorganger: br. Hans Knol
Ouderling van dienst: Willem Keesmaat

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
De vreugde van U is mijn kracht (opwekking 654)

Kinderblok
Prijs de Heer (kinderopwekking 175)
Gebed

Vader, U bent goed (opwekking 630)
Stap voor stap (opwekking 683)
Mijn redder (opwekking 680)

Bijbellezing: Jozua 2
Verkondiging 'Een hoer die liefde kent'
Dankgebed en voorbede

Collecte voor Het Passion & de Kerk
Lopen op het water (opwekking 789)
Zegen
Ik leef in U (opwekking 808)