Liturgie

Liturgie zondag 29 januari 2023

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I ouderling van dienst: Willem Keesmaat I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zingen: psalm 146 vers 1 en 3

Kinderblok:
Ruth en Noömi - Ruth 1
zingen: Ja is ja - kinderopwekking 149
Gebed

Zingen:
De strijd behoort U toe - opwekking 858
Onze schuilplaats is God - opwekking 847
Schuilplaats - opwekking 756

Bijbellezing: Psalm 2 (NBV21)
Verkondiging: Eer je Koning!
Dankgebed en voorbede
Collecte voor de diaconie NGK Doetinchem & de Kerk
Zingen: Gezang 460 vers 1, 3 en 5
Zegen
Zingen: Huis van gebed - opwekking 869