Liturgie 28 mei I Pinksteren

Voorganger: ds. Karel Smouter uit Breda I ouderling van dienst: Elise Veenhuis

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Samen in de naam van Jezus (opwekking 167)

Kinderblok
U bent bij mij (kinderopwekking 234)
Gebed

Zingen:
Kom Heilige Geest (opwekking 754)
De wind steekt op (opwekking 766)
Vul dit huis met uw glorie (opwekking 815)

Bijbellezing: Handelingen 2 vers 14-21 en Jacobus 1 vers 17 en 18
Verkondiging: Goddelijke smaakmakers!
Dankgebed en voorbede

gezang 242 vers 1, 2 en 6
Collecte voor Pensioen Predikant & de Kerk
Goedheid van God (opwekking 849)
Zegen
Vrede zij u (opwekking 58)

 Liturgie zondag 21 mei

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I ouderling van dienst: Susan van der Molen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
gezang 21 vers 1, 4 en 7

Kinderblok
U bent bij mij (kinderopwekking 234)
Gebed

Zingen:
Wie naar U opzien (Mozaïek Worship)
In de hemel is de Heer
Daarom komt er nooit een eind (opwekking 650)

Bijbellezing: Handelingen 1 vers 1-14
Verkondiging: Waar kijk jij naar?
Dankgebed en voorbede

Collecte voor het Jeugdwerk & de Kerk
Kroon Hem met gouden kroon (opwekking 366)
Zegen
Adembenemend (opwekking 684)
 Liturgie zondag 14 mei I doopdienst 

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I ouderling van dienst: Meta Jansen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
De vreugde van U is mijn kracht - opwekking 654

Kinderblok
God stuurt vlees en brood - exodus 16
U bent bij mij - kinderopwekking 234
Gebed

Doop en zegening van Jop Ebbers en Lias Pennings
Kom tot de Vader - opwekking 599
Doop - Sela
Gods zegen voor jou - Sela

Kinderen gaan naar de bijbelklas

Wees gezegend - Lev
Bijbellezing: Exodus 16
Verkondiging: God zorgt voor ons!
Dankgebed en voorbede

collecte voor Hallo buren & de Kerk
De strijd behoort U toe - opwekking 858
Zegen
Tienduizend redenen - opwekking 733
 Liturgie zondag 7 mei I Viering van het Avondmaal

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I ouderling van dienst: David van Groningen

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
zingen: Psalm 95 vers 1 en 3

Kinderblok:
Het volk gaat veilig door de zee - Exodus 14 vers 15-31
zingen: U bent bij mij - kinderopwekking 234
Gebed

zingen: Wat hou ik van uw huis - opwekking 715
Bijbellezing Exodus 14 vers 8-31
Verkondiging 'Er dwars doorheen!'

Viering van het Avondmaal:
Gebed
Bijbellezing Lucas 22 vers 14-19
Tijdens het lopen zingen:
Ik zie het kruis - opwekking 751
Schuilplaats - opwekking 756
Heer, wijs mij uw weg - opwekking 687

Dankgebed en voorbede
Collecte voor de NGK Predikantenopleiding & de Kerk
zingen: Wilhelmus - gezang 411 vers 1 en 6
Zegen
zingen: Houd vol - opwekking 798
 Liturgie zondag 30 april 

Voorganger: ds. Karel Smouter uit Breda I ouderling van dienst: Elise Veenhuis I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
zingen: Wees stil voor het aangezicht van God - opwekking 464

Kinderblok:
De tien straffen - Exodus 10 vers 1-20
Zingen: Een liedje voor U - Marcel & Lydia Zimmer
Gebed

Zingen:
Als het leven soms pijn doet - Reni & Elisa Krijgsman
Vader, U bent goed - opwekking 630
Witter dan sneeuw - opwekking 811

Bijbellezing: Jozus 23
Verkondiging: 'Wat is jouw bagage?'
Dankgebed en voorbede
Collecte voor het Jeugdwerk & de Kerk
Zingen: Ik val niet uit Zijn hand - Psalmen voor Nu 16 (= opwekking 727)
Zegen
Zingen: Liefde was het - Kees kraaijenoord
 Liturgie zondag 23 april I doop en belijdenisdienst

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I Ouderling van dienst: Karel Wiltink I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zingen: Jezus overwinnaar - opwekking 832

Kinderblok:
God vertelt zijn naam aan Mozes - Exodus 3 vers 1-15
Zingen: Een liedje voor U - Marcel & Lydia Zimmer
Gebed

Zingen: Wie vrees ik nog - opwekking 760

Belijdenis van Lotte de Kreek
Doop en belijdenis van Sophie Bouwman
Zingen: De zegen - opwekking 845

Zingen:
Goedheid van God - opwekking 849
Adem om van U te zingen - opwekking 734
Eén doel - opwekking 771

Bijbellezing Exodus 3 vers 1-15
Verkondiging 'Ik zal er altijd voor je zijn!'
Dankgebed en voorbede
Collecte voor het Passion & de Kerk
Zingen: Lopen op het water - opwekking 789
Zegen
Zingen: Zegekroon - opwekking 764
 Liturgie zondag 16 april

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I Ouderling van dienst: Willem Keesmaat I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zingen: Psalm 136 vers 1, 2 en 13

Kinderblok:
Mozes wordt geboren - Exodus 2 vers 1-10
Zingen: Een liedje voor U - Marcel & Lydia Zimmer
Gebed

Zingen:
Waardig is het lam - opwekking 615
Maak groot onze God - opwekking 661
Geef God alle eer - opwekking 752

Bijbellezing Exodus 2 vers 1-10
Verkondiging 'Wie bied jij een helpende hand?'
Dankgebed en voorbede
Collecte voor de diaconie & de Kerk
Zingen: gezang 444 vers 1, 2 en 3
Zegen
Zingen: Meer liefde, meer kracht - opwekking 342
 Liturgie zondag 9 april 2023 I Paasdienst 

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I Ouderling van dienst: Meta Jansen I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet

zingen:
Niemand anders - opwekking 819
Feest van genade - opwekking 820

kinderblok
Jezus is opgestaan, het is echt waar! - Lucas 24 vers 13-35
Zingen: Een liedje voor U - Marcel & Lydia Zimmer
Gebed

Zingen:
Jezus overwinnaar - opwekking 832
Zing zijn lied opnieuw - opwekking 853

Bijbellezing Lucas 24 vers 1-8 en 13-35
Verkondiging 'Leven vanuit hoop!'
Dankgebed en voorbede

Kinderkoor zingt:
Hij leeft - Elly & Rikkert
Wij vieren feest - kinderopwekking 232

Collecte voor Stichting Present en de Kerk

Zingen:
Wie naar U opzien - Mozaïek Worship
Amen - opwekking 795

Zegen
Zingen: U zij de glorie - opwekking 213
 Liturgie Goede Vrijdag 7 april 2023 

Voorganger: ds. Maikel de Kreek I ouderling van dienst: David van Groningen I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zingen: Agnus Dei - Sela
Gebed
Luisterlied: Thank You Jesus for the blood - Charity Gayle

Viering van het Avondmaal
Bijbellezing Lucas 22 vers 14-19
Tijdens het lopen zingen:
Aan uw tafel - opwekking 737
Smaak van redding - opwekking 810
Dankgebed en afsluiting Avondmaalsviering

Bijbellezing Lucas 23 vers 26-49
Overdenking 'Huil niet om mij!'

Zingen:
Zie hoe Jezus lijdt voor mij - opwekking 706
Ik verlang naar Jezus - opwekking 774

Dankgebed en voorbede
Collecte voor Dorcas
Zingen: Niemand is als U - opwekking 474
Zegen
Muzikaal uitgeleide
 Liturgie zondag 2 april 2023

6e zondag in de 40-dagentijd

Voorganger: ds. Jan Willem Ploeg uit Gorinchem I ouderling van dienst: Karel Wiltink I

Welkom en mededelingen
Stil gebed met votum en groet
Zingen: Juicht/Hij is verheerlijkt - Sela

Kinderblok:
Wie is Hij dat Hij als een Koning Jeruzalem binnenrijdt? - Matteüs 21 vers 1-11
Zingen: Een liedje voor U - Marcel & Lydia Zimmer
Gebed

Zingen:
Hosanna, hosanna - opwekking 298
Laat uw vrede heersen - opwekking 501
Huis van gebed - opwekking 869

Bijbellezing Lucas 19 vers 28-48
Verkondiging met als thema 'Vrede'
Dankgebed en voorbede
Collecte voor Red een kind & de Kerk
Zingen: Geprezen zij de Heer - opwekking 44
Zegen
zingen: gezang 182 vers 1 en 6