Week van gebed 2022

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Doetinchem

Wij zijn dankbaar dat in Doetinchem tien kerken vertegenwoordigd zijn en bereid zijn een open gebedsavond in hun eigen gemeente te verzorgen (of zoeken de samenwerking met een andere kerk op) en/of in hun kerk de aandacht willen vestigen op ‘de Week van gebed’.

Maandagavond 17 januari is georganiseerd door het gebedsteam van onze gemeente. Dinsdagavond 18 januari wordt de bijeenkomst georganiseerd door de RK Paskerk, woensdagavond 19 januari door de Chr. Ger. Goede Herderkerk en de Prot. Gem. Hofkerk samen. Inloop vanaf 19:45 uur, aanvang 20:00 uur. Graag microfoon uit bij aanvang.

Gebedssamenkomst maandag 17 januari  Passcode: 577261
Gebedssamenkomst dinsdag 18 januari  Passcode: 310129
Gebedssamenkomst woensdag 19 januari  Passcode: 980693

Op donderdagavond 20 januari kan je meebidden op de gebedsplaats in de Baptistengemeente het Lichtpunt (Dr. Huber Noodstraat 76) en op vrijdagavond 21 januari bij de Volle Evangelie Gemeente (Mercuriusstraat 48) te Doetinchem. Ook voor deze avonden geldt: Inloop vanaf 19:45 uur en aanvang 20:00 uur.

Op zaterdagavond 22 januari is om 19:30 uur in Doetinchem de Taizéviering van de PKN te volgen via www.kerkdienstgemist.nl Zoek op: Gelderland, Doetinchem, Slangenburgse kerk.

Landelijk    

Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats. De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving naar aanleiding van de aanhoudende coronacrisis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit. Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt. Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO. Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland, Samen Kerk in Nederland en MissieNederland.