Lid worden

Welkom bij onze gemeente!

Ben je geïnteresseerd in het lidmaatschap van onze gemeente? We bieden verschillende manieren waarop je verbonden kunt zijn met onze gemeenschap. Twijfel je nog en/of wil je graag een kennismakingsgesprek? Mail dan naar predikant@ngkdoetinchem.nl.


Soorten lidmaatschap

  • Belijdend lid: Als je belijdenis hebt gedaan, geloofsdoop hebt ontvangen of het vormsel hebt ontvangen, kom je in aanmerking voor het belijdend lidmaatschap. Dit betekent dat je bewust voor je geloof hebt gekozen en jezelf actief wilt verbinden aan onze gemeente.
  • Dooplid: Dit lidmaatschap is bedoeld voor mensen die gedoopt, opgedragen of gezegend zijn. Het symboliseert je verbondenheid met het geloof en de gemeenschap.
  • Vriend: Vrienden zijn personen die geen doop of belijdenis hebben gedaan, maar wel verbonden zijn met onze gemeente. Dit kan zijn doordat ze getrouwd zijn met een lid van onze gemeente of een andere levensverbintenis hebben. Daarnaast kunnen mensen die structureel willen deelnemen aan een interessekring zich ook aanmelden als vriend. Dit geeft je toegang tot onze communicatiemiddelen en activiteiten.

Bekijk het overzicht Lidsoorten met alle vormen van betrokkenheid en verwachtingen die bij de drie verschillende lidmaatschappen horen.


Aanmelden

Wil je je bij ons aansluiten dan kun je dit kenbaar maken bij onze predikant via predikant@ngkdoetinchem.nl.

Onze gemeente is aangesloten bij het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK). Als lid van onze gemeente ben je automatisch ook lid van de landelijke NGK. We baseren onze rechten en plichten op het Gereformeerde kerkrecht. Dit betekent dat we ons houden aan de regels en richtlijnen die binnen ons kerkverband gelden.


Uitschrijven

Als je je wilt uitschrijven als lid van de gemeente kun je dit kenbaar maken bij je pastoraal bezoeker en je uitschrijving mailen naar scriba@ngkdoetinchem.nl.