Lid worden

Wil je je bij ons aansluiten dan kun je een kennismakingsgesprek aanvragen bij onze predikant via predikant@ngkdoetinchem.nl

Als nieuw lid in onze gemeente krijg je eerst een jaar de tijd om kennis te maken. Daarna kun je eventueel gevraagd worden om een actieve bijdrage te gaan leveren binnen de gemeente, afhankelijk van de vacatures die er zijn.

Rechten en plichten

Als NGK sluiten we aan bij het Gereformeerde kerkrecht en houden we ons aan het Akkoord van Kerkelijk Samenleven van de NGK. 
 

Soorten lidmaatschap

Binnen de gemeente verstaan wij onder leden alle volwassenen die gedoopt zijn en/of hun geloof hebben beleden. Ook alle gedoopte en niet gedoopte kinderen van ouders die lid zijn, zijn lid. Als je lid wordt is het wenselijk dat je bij overkomen vanuit een andere gemeente een (doop)attest meeneemt. Wanneer er gegronde bezwaren zijn vanuit de gemeente tegen leer of leven van één van de nieuwe leden geldt Mattheüs 18:15-20 als richtlijn. Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij financieel bijdragen naar draagkracht.

We bieden ook het gastlidmaatschap aan. Dit is bedoeld voor geïnteresseerden die erover nadenken om officieel lid te worden van de gemeente. In deze fase hoeven gastleden geen rekening te houden met de rechten en plichten zoals de gemeenteleden, maar zij ontvangen wel de pastorale zorg van predikant en ouderling. Ook ontvangen zij de nieuwsbrieven en de gemeentegids. Het gastlidmaatschap eindigt in dezelfde gevallen als het lidmaatschap of als men lid wordt van de gemeente.

Het lidmaatschap van een gemeentelid eindigt door: overlijden, overgang naar een andere kerkgemeenschap, onttrekking en ontzegging van de kerkenraad conform het AKS. Als je je wilt uitschrijven als lid van de gemeente dien je dit kenbaar te maken bij je wijkouderling.