Commissies

In onze gemeente zijn onder meer de volgende commissies actief:

 

Liturgiecommissie

De liturgiecommissie verzorgt de invulling van de kerkdiensten. De liturgiecommissie heeft een gedelegeerde verantwoordelijkheid. De kerkenraad blijft eindverantwoordelijk voor de inhoud van onze erediensten. De invulling van de zondagse kerkdiensten bestaat uit drie elementen: de prediking, de muzikale invulling en de creatieve invulling. Voor zowel het muzikale deel als het creatieve deel zijn werkgroepen actief. In voorkomende gevallen worden gemeenteleden gevraagd een bijdrage te leveren aan de dienst. Meestal is dit tijdens diensten met een bijzonder karakter of diensten waarin een gastpredikant voorgaat. De bijdrage kan bestaan uit bijvoorbeeld een Schriftlezing. Elke eredienst wordt uitgeschreven in een orde van dienst. Hierop staat precies aangegeven wie voor welk onderdeel verantwoordelijk is. Tijdens de dienst wordt hier niet meer van afgeweken. In de kerkdiensten worden er Psalmen en Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken gezongen en liederen zoals Opwekkingsliederen en Kinderopwekking. De teksten worden geprojecteerd op het beamerscherm. Mocht je een dienst hebben gemist of een preek nogmaals willen horen, dan kun je deze in de meeste gevallen beluisteren via onze website onder Kerkdienst Gemist

Fototeam

Een aantal (hobby-)fotografen binnen onze gemeente vormen het fototeam. Zij zorgen voor de fotografie tijdens bijzondere diensten. Deze foto’s worden besloten binnen de gemeente gedeeld. Uitgangspunt voor het fotograferen is: datgene wat je fotografeert delen met een ander, zodat hij /zij er ook iets aan heeft en/of van kan genieten. Als je een (speciaal) verzoek, vraag of opmerking hebt, kun je contact opnemen met het fototeam. 

Communicatie

De communicatie binnen onze gemeente en de (online) vindbaarheid van onze kerk en activiteiten worden ondersteund door de communicatiecommissie. Naast deze website kun je ons ook volgen via Facebook: https://nl-nl.facebook.com/ngkdoetinchem,  Instagram: https://www.instagram.com/ngk_doetinchem/ en YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvr2O7RWrHXeq5m7nnU4n_g

Nieuwsbrief

Iedere week verschijnt een digitale nieuwsbrief waarin de gegevens vermeld staan over de zondagse dienst, bijzonderheden (ziekte, huwelijksjubilea e.d.) van gemeenteleden en activiteiten. Leden ontvangen de nieuwsbrief op vrijdagavond via hun e-mailadres. Mededelingen en andere kopij dienen op vrijdagmiddag vóór 12.00 uur te zijn doorgegeven aan de redactie via nieuwsbrief@ngkdoetinchem.nl. Kopij mag niet langer zijn dan 200 woorden. Bij voorkeur korter en met een hyperlink naar een website waarop meer informatie te lezen is.

Kerkelijk bureau

De ledenadministratie wordt beheerd door het kerkelijk bureau. Leden dienen wijzigingen in hun gegevens zelf aanpassen in het besloten gedeelte van de website. Wijzigingen kunnen eventueel ook doorgegeven worden aan het Kerkelijk bureau, die dit vervolgens zal aanpassen.

Commissie van Beheer

De Commissie van Beheer is door de kerkenraad ingesteld om, in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, een aantal taken te verrichten met betrekking tot het beheer van de goederen van de gemeente en het gebruik van het gebouw. Daarnaast ziet zij toe op alle uitgaven die gedaan worden met betrekking tot zaken die langer dan één jaar meegaan.

De taken van de Commissie van Beheer zijn onder meer:
-    Coördinatie van de reguliere schoonmaak door de wijkkringen
-    Uitvoeren van incidentele en gespecialiseerde schoonmaakklussen
-    Inzet van kosters en huismeesters
-    Zalenplanning en verwarming
-    Inkoop van koffie, thee, schoonmaakartikelen etc.
-    Onderhoud van het gebouw en installaties
-    Investeringen in en aanpassingen aan het gebouw
-    Onderhoud van tuin en terrein

Voor veranderingen in de inrichting of aanpassingen aan het gebouw heeft u altijd toestemming nodig van de Commissie van Beheer.

Commissie van Financiën

De Commissie van Financiën draagt zorg voor de financiële kant van het gemeentezijn. Zij heeft hierin een gedelegeerde verantwoordelijkheid en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De Commissie van Financiën stelt begrotingen en jaaroverzichten op. Daarnaast coördineert zij alle uitgaven die gedaan worden door de commissies en geeft de kerkenraad adviezen over de te stellen kaders en het voeren van een verantwoord financieel beheer van de gemeente.

 

Kaartenmolen (ledeninitiatief)

Achterin de kerk staat een kaartenmolen waar je terecht kunt om een mooie zelfgemaakte kaart te kopen. De kaarten worden voor € 1 per stuk verkocht. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen. Alle onkosten zijn voor rekening van de maker van de kaarten, zodat de volledige opbrengst geschonken kan worden aan de goede doelen. In de afgelopen tien jaar zijn de volgende doelen gesteund: HARO, Red een kind, Bloemenfonds, Woord en Daad, Pand 33, Het Passion, UCCF, ZOA, Jeugdreis Roemenië, Kerk, Dorcas en Zending Indonesië.