Financiën

Je kunt onze gemeente steunen door een bijdrage te geven bij de collecte, met een vaste kerkelijke bijdrage en/of met een periodieke schenking. 

Bankrekeningen
NL 78 ABNA 0533 6388 36    Penningmeester NGK Doetinchem
NL 41 INGB 0001 9757 54        Penningmeester NGK Doetinchem

Overige bankrekening van onze gemeente
NL 37 ABNA 0508 1656 28     Diaconie NGK Doetinchem

Bekijk de ANBI gegevens

Collectebonnen

Je kunt bij ons collectebonnen aanschaffen van € 0,50, € 1,00 en € 2,00. Ze worden verkocht per vel van twintig bonnen, waarbij we per vel €0,25 rekenen voor het drukwerk. De bonnen zijn fiscaal aftrekbaar. Om collectebonnen aan te schaffen kun je per te bestellen vel € 10,25, € 20,25 of € 40,25 (of een veelvoud daarvan) overmaken onder vermelding van ‘Collectebonnen [aantal vellen] [waarde vellen]’. Uiteraard mag dat ook een combinatie zijn van meerdere soorten collectebonnen. Je kunt het geld overmaken naar één van de bovenstaande bankrekeningen van de kerk. 

Collecte van deze week

Vaste kerkelijke bijdrage (VKB)

Wij zijn een gemeente die binnen en buiten de kerkmuren actief wil bouwen aan het Koninkrijk van God. Het lid zijn van onze gemeente brengt ook financiële verplichtingen met zich mee. Voor ieder lid moeten wij aan ons kerkverband van de NGK diverse afdrachten doen. Naast deze externe verplichtingen hebben wij zorg voor een predikant, kosten aan ons gebouw en allerhande andere kosten die te maken hebben met ons gemeente-zijn.

De Commissie van Financiën zet zich actief in voor een gezond financieel beleid zodat de financiën zo min mogelijk een belemmering zullen zijn om goede initiatieven mogelijk te maken. We rekenen ook op jouw bijdrage hierin, bekijk eventueel hier richtlijnen.

Periodieke schenking

Sinds 2014 is het mogelijk om het kerkenwerk financieel te steunen met een periodieke gift, ook wel periodieke schenking genoemd. Hoe werkt het? In een overeenkomst leg je vast dat je het werk van de gemeente steunt, met een vast bedrag per jaar voor een periode van minimaal vijf jaar. Vervolgens kun je elke euro die je schenkt vanuit de overeenkomst aan de gemeente volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van de gift voor een overeenkomst maakt niet uit. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier Belastingdienst overeenkomst periodieke gift in geld.

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met de penningmeester. Uiteraard wordt jouw informatie vertrouwelijk behandeld. 

Penningmeester: W.B. (Wout) Buitenhuis 
penningmeester@ngkdoetinchem.nl