Intern Vertrouwenspersoon

In onze kerk vinden we het belangrijk dat iedereen die een taak heeft goed weet wat wel en niet gepast en gewenst is in de omgang met elkaar. Je hebt een functie gekregen waarbij je relatie met de ander niet gelijkwaardig is. Bijvoorbeeld omdat je met kinderen of jongeren werkt of omdat je pastoraat geeft aan mensen in nood. Dat maakt die relatie kwetsbaar. Het is belangrijk dat je je daarvan bewust bent. Daarom is deze gedragscode opgesteld waarin je kunt lezen hoe dat er in de praktijk uitziet. 

Gedragscode kerkelijk werkers versie 2024.05.13

Binnen de gemeente zijn er 2 Intern Vertrouwens Personen (IVP) aangesteld met de volgende taken:
- De IVP is het eerste aanspreekpunt van mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken.
- De IVP stimuleert en ontwikkelt activiteiten op het gebied van preventie van seksueel misbruik.

De Intern Vertrouwens Persoon is te bereiken via: vertrouwenspersoon@ngkdoetinchem.nl

De NGK werkt met de CGK en GKv samen in het meldpunt Seksueel misbruik in Kerkelijke Relaties, kortweg Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt biedt hulp, advies en ondersteuning aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Kijk voor meer informatie op www.meldpuntmisbruik.nl