Kerkenraad

De geestelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad. Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter, ouderlingen pastoraat, ouderling jeugdwerk, ouderling financiën & beheer en ouderling gemeenteleven. De kerkenraad wordt administratief ondersteund door een scriba. 

Vanwege de groei van de gemeente zal de gemeente de komende tijd opgedeeld worden in vier wijken. Binnen elke wijk zal een wijkteam geformeerd worden bestaande uit pastoraal bezoekers, een diaken en de kringleiders van de betreffende wijk. Het wijkteam zal worden aangestuurd door een wijkcoördinator.

 

Contact opnemen