Kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen. Samen is het hun taak om leiding te geven aan en zorg te dragen voor de gemeente. Ouderlingen en diakenen worden gekozen en bevestigd in het ambt voor een periode van vier jaar.

De taken van de kerkenraad zijn onder andere:

•    de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten
•    de pastorale zorg en de opbouw van de gemeente
•    de missionaire en diaconale taken van de gemeente in de wereld
•    de bevordering van het contact met de andere kerken ter plaatse
•    het beheer van de financiën en de eigendommen van de gemeente
•    het kiezen van afgevaardigden naar de regionale en landelijke vergaderingen
•    het officieel vertegenwoordigen van de gemeente.
 

Contact opnemen