Kerkenraad

De geestelijke en bestuurlijke leiding van de gemeente ligt bij de kerkenraad. Onze kerkenraad bestaat uit de predikant, voorzitter, ouderlingen pastoraat, ouderling jeugdwerk, ouderling financiën & beheer en ouderling gemeenteleven. De kerkenraad wordt administratief ondersteund door een scriba. 

Vanwege de groei van de gemeente is de gemeente opgedeeld in vier wijken. Binnen elke wijk is een wijkteam geformeerd bestaande uit pastoraal bezoekers en een diaken. Het wijkteam wordt aangestuurd door een wijkcoördinator.

 

Contact opnemen