Sacramenten

In onze gemeente bevestigen we onze keuze voor God door ons te laten dopen en belijdenis te doen.

 

Doop

De doop is het teken en zegel van Gods verbond. Als ouders hun kind laten dopen beloven zij dat ze het een christelijke opvoeding zullen geven. Daarna doopt de predikant het kind: hij sprenkelt water op het hoofd van het kind en doopt het in de naam van God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Het water symboliseert het afwassen van onze zonden.

Ook volwassenen die nog niet zijn gedoopt, kunnen zich laten dopen. Zij leggen hiervoor eerst belijdenis van hun geloof af.

 

Belijdenis

Door het geloof te belijden in een belijdenisdienst maken (jong)volwassenen in het openbaar bekend dat zij voor God hebben gekozen en bij Zijn gemeente willen horen. Na hun belijdenis (en getuigenis) ontvangen ze Gods zegen.

 

 

Wil je je laten dopen of belijdenis doen? Neem dan contact op met de predikant: predikant@ngkdoetinchem.nl

 

Avondmaal

Daarnaast vieren we elke eerste zondag van de maand tijdens onze kerkdienst het Avondmaal. Hiermee gedenken we dat Gods Zoon voor ons is gestorven en weer is opgestaan. Doordat Jezus op aarde is gekomen, worden de verkeerde dingen die wij doen vergeven. Jezus heeft zo de breuk tussen God en mens en de mensen onderling hersteld. 

Tijdens de Avondmaalsviering drinken we een slokje wijn of druivensap: dit staat symbool voor het bloed van Jezus. Daarna eten we een stukje brood, dat symbool staat voor het lichaam van Jezus. Als je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven en is opgestaan dan ben je van harte uitgenodigd om het Avondmaal te vieren. Ook kinderen die in de dienst aanwezig zijn en die de betekenis van het Avondmaal begrijpen, mogen het meevieren. 

Eén keer per jaar hebben we een thema-avond over het Avondmaal voor kinderen en hun ouders/verzorgers.