Wat we geloven

In onze gemeente belijden we de inhoud van de Apostolische geloofsbelijdenis. Dit betekent dat wij geloven dat:

 

… de Bijbel Gods Woord is

… we als kerk behoren tot de gemeente van Jezus Christus

… God, onze Vader, alles heeft geschapen

… Jezus Christus, de Zoon van God, geboren is uit de maagd Maria

… Hij gestorven is aan het kruis en daarna is begraven

… Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood

… Hij naar de hemel is terug gegaan om het definitieve herstel van de schepping voor te bereiden

… Hij terugkomt op deze aarde om alles nieuw te maken

… de heilige Geest die ten volle is uitgestort op het Pinksterfeest in ons hart wil wonen

… God iedereen de kans geeft om Hem te aanvaarden en lief te hebben

… God alles wat we fout doen of zeggen, wil vergeven als we Hem daarom vragen

… we eens een nieuw lichaam krijgen en dat we dan voor altijd bij God de Vader mogen zijn.