Week van gebed

De wereldwijde Week van Gebed 2021 wordt gehouden van zondag 17 t/m zondag 24 januari 2021. “Blijf in Mijn Liefde” is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek 2021 voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed.

Er zijn enkele initiatieven in Doetinchem die online te volgen zijn. Zie onderstaand schema. Van harte welkom om over kerkmuren heen te stappen! De twee online gebedsuren zijn mee te doen via Zoom. Als u de link op een PC of laptop opent hoeft de app niet te worden gedownload.

Datum en tijd Online bijeenkomst

Link of website

Maandagavond 18 januari

Aanvang: 19:00 u

Gebedsbijeenkomst

Parochie Maria Laetitia

Link naar Youtube

Via You Tube en is ook op een later tijdstip te volgen.

Woensdagavond 20 januari

Aanvang: 20:00 u

Samen bidden

Nederlands Geref. Kerk

Link naar Zoom

Via Zoom, elkaar begroeten vanaf 19:45 u.

Vrijdagavond 22 januari

Aanvang: 20:00 u

Samen bidden

Pinkstergemeente

Link naar Zoom

Via Zoom, elkaar begroeten vanaf 19:45 u.

Zaterdagavond 23 januari

Aanvang: 19:30 u

Taizéviering

Prot.Gemeente Doetinchem

www.kerkdienstgemist.nl

Zoek op Doetinchem, 

Vierplek Slangenburgse Kerk.