Huwelijk en overlijden

Huwelijk

Gemeenteleden die hun huwelijk graag kerkelijk willen laten bevestigen, kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant. Ter voorbereiding op het huwelijk en op de huwelijksdienst wordt een gesprek met het bruidspaar gehouden. Tevens kan de predikant vertellen welke praktische zaken geregeld moeten worden.

Overlijden

Bij het overlijden van een gemeentelid kan er in de kerk een dienst gehouden worden. In deze dienst wordt het leven van de overledene herdacht en wordt er troost gezocht bij God. Een rouwdienst valt van oudsher niet onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. We spreken daarom liever van een dienst van Woord en Gebed. In geval van overlijden vragen we je om contact op te nemen met de predikant. Hij is op de hoogte van alle zaken die geregeld moeten worden rondom een kerkelijke uitvaart en kan je daarbij begeleiden.