Intern Vertrouwens Persoon

De kerk moet een veilige plaats zijn voor iedereen. Als hulpmiddel om ongewenst gedrag te voorkomen, werken we in onze gemeente met verschillende gedragscodes: een gedragscode voor ambtsdragers en kerkelijk werkers, een gedragscode voor medewerkers jeugdwerk, een gedragscode voor het gebedsteam en een gedragscode voor tieners. Het is de bedoeling dat deze bekend worden in en gedragen door de hele gemeente, zodat iedereen zich verantwoordelijk weet voor de veiligheid in de kerk.

Binnen de gemeente is er een Intern Vertrouwens Persoon (IVP) aangesteld met de volgende taken:
- De IVP is het eerste aanspreekpunt van mensen die misbruik willen melden, hun verhaal kwijt willen of signalen bespreekbaar willen maken.
- De IVP stimuleert en ontwikkelt activiteiten op het gebied van preventie van seksueel misbruik.

De Intern Vertrouwens Persoon is te bereiken via: vertrouwenspersoon@ngkdoetinchem.nl

De NGK werkt met de CGK en GKv samen in het meldpunt Seksueel misbruik in Kerkelijke Relaties, kortweg Meldpunt Misbruik. Het Meldpunt biedt hulp, advies en ondersteuning aan slachtoffers van misbruik in kerkelijke relaties. Kijk voor meer informatie op www.meldpuntmisbruik.nl